Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług sklepu KRAUZ

SKLEP.KRAUZ.COM.PL

§ 1

Sklep.krauz.com.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Stanisław Krauz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.P.H.U. Krauz Stanisław z siedzibą w Górze przy ul. Wrocławskiej 54, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Sklep.Krauz.com.pl.

(podstawowe dane dotyczące w szczególności firmy, adresu i rodzaju działalności przedsiębiorcy)

§ 2

Sklep.krauz.com.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego niezarejestrowani i zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać Słoiki, wieczka oraz drobne AGD.

(określenie rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną)

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklep.krauz.com.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

(wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca)

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (Sklep.krauz.com.pl /rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór ilości i kliknięcie znaku „dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Sklep.krauz.com.pl bez dodatkowej opłaty.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio od 24godz do maksymalnie 7 dni.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

(warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną)

§ 5

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Sklep.krauz.com.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

(warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny)

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Sklep.krauz.com.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sklep.krauz.com.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Sklep.krauz.com.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Sklep.krauz.com.pl

Firma "KRAUZ" jest firmą rodzinną i została założona przez Stanisława Krauz w 1992 roku. Siedziba główna mieści się w miejscowości Strumienna, województwo Dolnośląskie. W początkowej działalności firma zajmowała się sprzedażą hurtową szkła gospodarczego. W miarę postępującego czasu i marzeniach o poszerzeniu swej działalności firma stopniowo przechodziła w produkcję zniczy i wkładów. Kolejne lata to rozbudowa działalności firmy o produkcję worków do żywności oraz sprężyn do słoi typu veck.Od 2012 roku rozpoczęliśmy produkcję knotów do zniczy i wkładów.

W miarę umacniania się na rynku rodzimym poszerzamy ofertę zajmując się dystrybucją słoi oraz wieczek. Dzięki bogatej i wszechstronnej ofercie zyskujemy klientów na terenie całego kraju.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe naszych klientów są chronione i podlegają Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 oraz zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  
Sesje zakupów i połączenia z kontem klienta są szyfrowane aby zapewnić pełną wygodę i bezpieczeństwo transakcji.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem naszego sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

CEL PRZETWARZANIA:

W zależności od tego, z czego skorzystasz jako nasz klient, może to być:

 • świadczenie usług oferowanych w naszym sklepie,
 • realizacja zamówień,
 • marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter,
 • przesyłanie newslettera;

PODSTAWA PRZETWARZANIA:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w naszym sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

PODANIE DANYCH:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

BRAK ZGODY NA PODANIE DANYCH MOŻE SKUTKOWAĆ:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brakiem możliwości zarejestrowania się w naszym sklepie,
 • brakiem możliwości korzystania z usług naszego sklepu,
 • brakiem możliwości dokonania zakupów w naszym sklepie,
 • brakiem możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w naszym sklepie;

MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA ZGODY:

 • w każdej chwili.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

COOKIES

Nasz sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji naszego sklepu,
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W naszym sklepie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznym,
 • marketingowym,
 • udostępniania funkcji Sklepu.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
 • podmiot realizujący dostawę towarów,
 • dostawca płatności,
 • biuro księgowe,
 • hostingodawca,
 • podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu,
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne,
 • podmiot zapewniający system mailingowy,
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności napisz na adres e-mail: biuro@krauz.com.pl